تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

آدرس دبیرخانه : رشت – بلوار لاکان –شهرک مهر – میدان ولایت – ذوالفقار جنوبی – موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت
تلفن : 013-33465557
فکس : 013-33465562
تلگرام : telegram.me/concrete_tech