جدول هزینه ها

صفحه اصلی > جدول هزینه ها

 هزینه شرکت در کنفرانس و ارائه مقاله مطابق جدول زیر به اطلاع می رسد
لازم به ذکر است پژوهشگران عزیز می توانند بعد از اعلام نتایج داوری چکیده مقالات نسبت به ثبت نام در کنفرانس اقدام نموده و با توجه به نوع ثبت نام نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایند.