تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : مهر 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات به همراه چکیده (برای کسانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند) : آذر1396
اعلام نتایج داوری اصل مقالات : آذر 96
آخرین مهلت ثبت نام در همایش : دی 1396
تاریخ برگزاری همایش : بهمن 1396