اخبار

1396/11/07


 ابعاد پوستر جهت ارائه مقالات به صورت پوستر 70*100 سانتی متر می باشد.
پژوهشگران عزیر فایل پوستر مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ۱۵ بهمن از طریق ایمیل یا تلگرام برای دبیرخانه  کنفرانس ارسال کنید.

info@concretetech.ir
تلگرام :
concrete_tech@

فایل مربوط به پوستر :   
concretetech.ir/fa/files.php