اخبار

1396/10/12


به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند با توجه به هماهنگی صورت گرفته با دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان گیلان، شرکت در تمام کارگاههای آموزشی این دوره از کنفرانس به عنوان 16 ساعت از دوره ارتقا پایه 2 به 1 برای مهندسین و کاردانها در نظر گرفته خواهد شد