اخبار

1396/09/27


با توجه به تصمیم کمیته هماهنگی دومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین بتن مهلت زمان ارسال مقلات تا 23 دی ماه تمدید شد، به اطلاع می رساند زمان اعلام شده تمدید نهایی می باشد و محققین عزیز می توانند تا قبل از این تاریخ مقالات خود را از طریق سایت کنفرانس به دبیرخانه ارسال نمایند.