اخبار

1396/07/25
مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله


به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند مهلت ارسال اصل مقالات پایان آذر ماه می باشد. ضمنا آن دسته از افرادی که تا کنون موفق به ارسال چکیده مقاله خود نشده اند می توانند چکیده و اصل مقالات خود را تا پایان آذر ماه از طریق سایت ارسال نمایند.