اخبار

1396/06/28


 بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران و دانشجویان عزیز می رساند با توجه به درخواست پژوهشگران ، مبنی بر تمدید زمان ارسال چکیده مقالات، با تصمیم کمیته هماهنگی کنفرانس مهلت ارسال چکیده مقالات به مدت یک ماه (تا پایان مهر) تمدید شد