اخبار

1396/05/11


بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران عزیز میرساند جهت ارتقای کیفی کنفرانس، کمیته علمی از اساتید و  اعضای هیات علمی دانشگاههای مختلف کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه بوعلی همدان و دانشگاه گیلان تشکیل شده و فعالیتهای خود را جهت برگزاری هر چه بهتر کنفرانس پی گیری می نماید.جهت اطلاع از اسامی اعضای کمیته علمی کنفرانس به بخش درباره همایش _ اعضای کمیته علمی کنفرانس مراجعه نمایید