اخبار

1396/03/29
نمایه شدن دومین کنفرانس ملی فناوریهای بتن در ISC


 شایان ذکر است طبق قوانین جدید تنها مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و کنگره های نمایه شده در isc  دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان نامه می باشد. لذا به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند که با پیگیریهای صورت گرفته توسط کمیته علمی دومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین بتن ، این کنفرانس در isc (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ) نمایه شده است.