اخبار

1396/07/26


 بنابر تصمیم کمیته هماهنگی دومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین بتن 20 درصد تخفیف  هزینه  ثبت نام  مقاله  ویژه دانشجویان در نظر گرفته شد

1396/07/25
مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله


به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند مهلت ارسال اصل مقالات پایان آذر ماه می باشد. ضمنا آن دسته از افرادی که تا کنون موفق به ارسال چکیده مقاله خود نشده اند می توانند چکیده و اصل مقالات خود را تا پایان آذر ماه از طریق سایت ارسال نمایند.

1396/07/25

1396/06/28


 بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران و دانشجویان عزیز می رساند با توجه به درخواست پژوهشگران ، مبنی بر تمدید زمان ارسال چکیده مقالات، با تصمیم کمیته هماهنگی کنفرانس مهلت ارسال چکیده مقالات به مدت یک ماه (تا پایان مهر) تمدید شد

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر